Kathak dance

Kathak dance performance by Hari & Chethana  at Kristu Jyothi  auditorium